Obce na Volyni
Zámostí

Podíl čs. obyvatelstva 25%
Újezd Nezjištěn
Mapová síť
Rok založení 1877
Max. počet čs. obyvatelstva 16 v l. 1887–1914