Obce na Volyni
Závorotje

Podíl čs. obyvatelstva 50%
Újezd Nezjištěn
Mapová síť
Max. počet čs. obyvatelstva 44 v roce 1947
Vážení občané

Ostatní

Žďárská Františka, Václav, Lišková