Obce na Volyni
Dlouhá Třebová

Dlouhá Třebová je obec v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Táhne se v údolí podél řeky Třebovky od hranic s Českou Třebovou k hranicím s Ústím nad Orlicí, a proto se stala přirozeným středem konurbace Třebová - Ústí. Žije zde 1321 obyvatel. První zmínka o této obci je z roku 1304. Na počátku 20. století byl postaven novogotický kostel sv. Prokopa, který se stal dominantou Dlouhé Třebové a na jehož věži je zavěšena nejstarší památka obce – zvon Prokop z roku 1753.

Podíl čs. obyvatelstva 100%
Újezd Česko (odkud přišli)
Mapová síť Ukázat na mapě
Rodáci

Ostatní

Kovář Fridolín, Martin; Kovář Martin, Antonín; Rypková Františka, Josef, Lněničková; Morkes František, Josef; Morkes František, František; Štanglerová Kateřina, Antonín, Morkesová; Morkes Josef, František; Fišerová Anežka, Jan, Pirklová; Morkesová Anežka, František, Kopecká; Morkesová Anna, František; Morkesová Josefa, František; Morkesová Rozálie, František; Hájek František, Jan; Kubištová Rozálie, Jan, Hájková; Kovářová Anna, Martin, Nauerová