Obce na Volyni
Mistrovice

Mistrovice jsou obec v okrese Ústí nad Orlicí. Žije zde 601 obyvatel. První zaručené zmínky o vzniku obce pochází z roku 1371. V pozůstatcích zemských desk je uváděn v majetku Oty z Olešné též díl Mistrovic. Další údaje jsou v souvislosti o statku Orlici a panství žampašském z let 1392, 1513, 1560, 1565 a 1601. Roku 1874 se řada místních obyvatel rozhodla k emigraci do Ruska, kde zakoupila bývalou holandskou kolonii Holendry v tehdejším Berdičevském újezdu Kijevské gubernie. 

Podíl čs. obyvatelstva 100%
Újezd Česko (odkud přišli)
Mapová síť Ukázat na mapě
Rodáci

Ostatní

Balašová Terezie, František, Hrdinová (* 1832)
Doleček Antonín, Antonín (* 1838)
Doleček Eduard, Emanuel (1) (* 17. 10. 1870)
Doleček Emanuel, Antonín (1) (* 25. 8. 1827)
Doleček Emanuel, Emanuel (1) (* 23. 10. 1864)
Doleček Jan, Emanuel (1) (* 26. 9. 1872)
Doleček Václav, Emanuel (1) (* 18. 9. 1868)
Dolečková Eleonora, Josef, Javůrková (* 8. 3. 1831)
Dolečková Emilie, Emanuel (1) (* 7. 12. 1866)
Dolečková Josefa, Josef, Kopecká (* 1835)
Dolečková Marie, Emanuel (1) (* 21. 1. 1863)
Faltus Benedikt, Jan (* 1844)
Hrdina František, Josef (* 20. 9. 1857)
Hrdina Jan, Josef (* 16. 6. 1859)
Hrdina Josef, František (* 1831)
Hrdina Josef, Josef (1) (* 13. 3. 1861, † 25. 5. 1901)
Hrdina Oldřich František, Josef (* 29. 1. 1871)
Hrdina Otakar Bohumil, Josef (* 21. 5. 1874)
Hrdinová Emílie Terezie, Josef (* 7. 11. 1868)
Hrdinová Marie, Josef (* 15. 1. 1866)
Kopecká Anna, Emanuel (* 5. 4. 1870)
Kopecká Mariana, Emanuel (* 14. 8. 1872)
Kopecká Marie, Emanuel (* 5. 4. 1870)
Kopecká Otýlie, Emanuel (* 26. 2. 1864)
Kopecký Emanuel, Josef (* 1829)
Kopecký František, Emanuel (* 22. 10. 1865)
Kopecký Jan, Emanuel (* 8. 5. 1860)
Kopecký Josef, Emanuel (* 24. 3. 1862)
Slaninová ? Terezie, Josef, Dolečková (* 1852)