Obce na Volyni
Mistrovice

Mistrovice jsou obec v okrese Ústí nad Orlicí. Žije zde 601 obyvatel. První zaručené zmínky o vzniku obce pochází z roku 1371. V pozůstatcích zemských desk je uváděn v majetku Oty z Olešné též díl Mistrovic. Další údaje jsou v souvislosti o statku Orlici a panství žampašském z let 1392, 1513, 1560, 1565 a 1601. Roku 1874 se řada místních obyvatel rozhodla k emigraci do Ruska, kde zakoupila bývalou holandskou kolonii Holendry v tehdejším Berdičevském újezdu Kijevské gubernie. 

Podíl čs. obyvatelstva 100%
Újezd Česko (odkud přišli)
Mapová síť Ukázat na mapě
Rodáci

Ostatní

Doleček Emanuel, Emanuel; Faltus Benedikt, Jan; Doleček Eduard, Emanuel; Doleček Václav, Emanuel; Slaninová ? Terezie, Josef, Dolečková; Dolečková Marie, Emanuel; Dolečková Emilie, Emanuel; Doleček Jan, Emanuel; Doleček Emanuel, Antonín; Doleček Antonín, Antonín; Hrdina Josef, František; Balašová Terezie, František, Hrdinová; Hrdina František, Josef; Hrdina Jan, Josef; Hrdina Josef, Josef; Hrdina Oldřich František, Josef; Hrdina Otakar Bohumil, Josef; Hrdinová Marie, Josef; Hrdinová Emílie Terezie, Josef; Dolečková Eleonora, Josef, Javůrková; Kopecký Emanuel, Josef; Dolečková Josefa, Josef, Kopecká; Kopecký Jan, Emanuel; Kopecký Josef, Emanuel; Kopecká Mariana, Emanuel; Kopecká Otýlie, Emanuel; Kopecký František, Emanuel; Kopecká Anna, Emanuel; Kopecká Marie, Emanuel