Obce na Volyni
Lubník (Jablonné)

Lubník je v současnosti pomístní jméno a název ulice na území města Jablonné nad Orlicí v okrese Ústí nad Orlicí. Dříve byl Lubník samostatnou obcí či osadou na pravém břehu Tiché Orlice v historické zemi Čechy. V roce 2013 je v ulici Lubník evidováno 27 adres.

Podíl čs. obyvatelstva 100%
Újezd Česko (odkud přišli)
Mapová síť Ukázat na mapě
Rodáci

Ostatní

Luxová Anastázie, František, Raková; Luxová Anna, Jan, Vacková; Lux Jan, František; Luxová Filomena, Jan; Lux Václav, Jan; Lux Vilém, Jan; Lux František, Jan; Luxová Anežka, Jan, Hrdinová; Luxová Marie, Jan