Obce na Volyni
Tasovice

Obec Tasovice se nachází v okrese Znojmo v Jihomoravském kraji. Žije zde 1379 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1234. Zdejší panství náleželo zčásti ke klášteru klarisek ve Znojmě a zčásti rakouskému klášteru v Brucku. Obec byla osídlena z větší části bavorskými kolonizátory. Roku 1578 sem přišli novokřtěnci.

Podíl čs. obyvatelstva 100%
Újezd Československo (repatriace)
Mapová síť Ukázat na mapě
Místo repatriace

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Vavřín František, Vincenc (4) (* 9. 10. 1903, † 7. 1. 1957)

Ostatní

Neprašová Anna, Václav, Přívratská (* 12. 11. 1885)
Tomša Stanislav, František (* 7. 5. 1912, † 15. 2. 1992)
Vavřín Oldřich, Jan (4) (* 7. 3. 1918, † 3. 9. 2000)