Obce na Volyni
Tasovice

Obec Tasovice se nachází v okrese Znojmo v Jihomoravském kraji. Žije zde 1379 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1234. Zdejší panství náleželo zčásti ke klášteru klarisek ve Znojmě a zčásti rakouskému klášteru v Brucku. Obec byla osídlena z větší části bavorskými kolonizátory. Roku 1578 sem přišli novokřtěnci.

Podíl čs. obyvatelstva 100%
Újezd Československo (repatriace)
Mapová síť Ukázat na mapě