Obce na Volyni
Chbany

Obec Chbany se nachází v okrese Chomutov v Ústeckém kraji. Žije zde 629 obyvatel. Název vesnice je odvozen od jména města Chebu ve významu ves lidí z Chebu. V historických pramenech se jméno vyskytuje ve tvarech: in willa Chbanech, Chbany, Cuan, Kwon a Quon. Pojmenování pravděpodobně souvisí s valdsaským klášterem, kterému ve třináctém století patřila v okolí Chban řada vesnic.

Podíl čs. obyvatelstva 100%
Újezd Československo (repatriace)
Mapová síť Ukázat na mapě