Obce na Volyni
Parník (Česká Třebová)

Dříve samostatný městys Parník, nacházející se asi 2 km severně od historického centra České Třebové v údolí řeky Třebovky, byl k Třebové připojen v roce 1949. Území Parníka tvoří asi 1/5 z celkové plochy města. V průběhu let Parník urbanisticky srostl s Českou Třebovou na jihu a s Lhotkou na severu.

Podíl čs. obyvatelstva 100%
Újezd Česko (odkud přišli)
Mapová síť Ukázat na mapě
Rodáci

Ostatní

Kunst Josef, Josef; Kunst František, Josef; Kunstová Albína, Josef; Kunst Adolf (Alexandr), Josef; Tomeš Antonín, František; Kunstová Terezie, František, Tomešová; Hýbl Antonín, Jan; Tomešová Anna, Antonín, Hýblová; Habigerová Terezie, František, Jasanská; Slezáková Barbora, Josef, Jiroušková; Šimek Antonín, Antonín