Volyňští Češi
Heršálek Kateřina, Josef, Matouš

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Podcurkov, Rovno
Místo původu v Čechách Ohařice, Jičín