Volyňští Češi
Tomíček Kateřina, Jan, Neuman

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Malin, Kyjev