Volyňští Češi
Cabalka Anna, Václav, Potůček

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Straklov Č., Dubno