Volyňští Češi
Bulíček Josefa, Matěj, Přibyl

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Hlinsk, Rovno
Místo původu v Čechách Dubany, Chrudim