Volyňští Češi
Potůčková Marie, Jan, Samcová

datum narození odhadem

Sňatek 3.11.1857 Chobot 27

Datum narození * 1. 1. 1831
Místo narození Chobot 27
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Mirohošť, Dubno
Místo původu v Čechách Chobot, Blatná
Úmrtí