Volyňští Češi
Dryak Anna, Antonín, Šálený

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Podhájce, Dubno
Místo původu v Čechách Lisovice, Slaný