Volyňští Češi
Horský Marie, Šulák

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Antonovka, Ostroh