Volyňští Češi
Anna, Valášek

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Straklov Č., Dubno