Volyňští Češi
? Anna, Michal, Valášek

Datum narození *
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Straklov Č., Dubno
Úmrtí