Volyňští Češi
Brynda Karolína, Jan, Vavroch

Rok narození 1846
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Hubín, Luck
Místo původu v Čechách Kolvín, Rokycany