Volyňští Češi
Barbora, Vejchoda

Rodinní příslušníci
Manžel: Vejchoda Josef
Místo usídlení Podcurkov, Rovno