Volyňští Češi
Hepner Josefína, David, Vik

Rodinní příslušníci
Manžel: Vik Franc, Josef
Místo usídlení Dorohostaje Velké, Dubno