Volyňští Češi
Jiránek Marie, Štěpán

Místo usídlení Straklov Č., Dubno
Místo původu v Čechách Žeretice, Hradišťko, Jičín