Volyňští Češi
Hendrich Anna, Anna

Místo narození Řetová, Česko (odkud přišli)
Místo usídlení Rusko
Místo původu v Čechách Řetová, Ústí nad Orlicí