Volyňští Češi
Albrechtová Anna, Křížková

Rodinní příslušníci