Volyňští Češi
Albrechtová Anna, Křížková

Datum narození *
Rodinní příslušníci
Úmrtí