Volyňští Češi
Boučková Julie, Fisková

Datum narození 29. 09. 1891
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Spořice, Československo
Vážený občan Straklov Č., Dubno
Úmrtí 1967