Volyňští Češi
Čechová Božena, Nová, Domanská

Rodinní příslušníci
Vážený občan Volkov, Dubno