Volyňští Češi
Ivancová Viktorie

Viktorie Ivancová se narodila v roce 1923 v Lucku na Volyni. V té době patřila Volyň Polsku, nicméně na základě paktu Molotov - Ribbentrop byla na počátku války zabrána SSSR. Otec paní Ivancové byl Rus a doma se mluvilo především rusky. Díky tomu neměla problém se za nových poměrů uchytit a pracovala jako sekretářka pro Sověty. Za životní zlom považuje setkání se svým prvním mužem, který do Volyně přišel s 1. čs. samostatnou divizí v SSSR pod velením generála Svobody. Paní Ivancová vstoupila do armády a tam se také vdala. Nicméně manželství trvalo krátce a skončilo tragicky - její muž byl zastřelen v průběhu bojů na Dukle. Paní Ivancová zůstala v armádě, na technické správě. Na konci války se doslechla o věznění svého bratra v Osvětimi, kde se s ním také po letech setkala. Podílela se také na osvobozování Ostravy a v této oblasti se později usídlila.

Datum narození 31. 12. 1923
Místo narození Luck, Luck

Související ikony a archiválie

Rozhovory-Post Bellum © - Paměť národa