Volyňští Češi
Melíková Evženie

Kapitánka v. v. Evženie Meliková, roz. Horská, se narodila 11. listopadu 1924 v obci Bludov na západní Volyni v tehdejším Polsku. Rodiče pracovali na hospodářství. Na Volyni vychodila obecnou školu a poté přešla na polské gymnázium. V oblasti Volyně prožila sovětskou a nacistickou okupaci Ukrajiny, a jak sama zmiňuje, po roztržce s příslušníky Ukrajinské povstalecké armády a ze strachu z odplaty vstoupila dne 15. srpna 1944 do 1. československého armádního sboru. Od srpna do října 1944 se účastnila zdravotnického kurzu v Kyjevě a poté sloužila v tankové brigádě jako zdravotnice. Zúčastnila se Opavsko-ostravské operace a dalších osvobozovacích bojů na území Československa. Po válce se usadila ve Vysočanech (u Hrušovan) na Chomutovsku a pracovala na hospodářství. Rodiče reemigrovali v roce 1947. Nakonec se Evženie Meliková přestěhovala do Žatce, kde dne 24. října 2011 zemřela.

Datum narození 11. 11. 1924
Místo narození Bludov, Rovno
Úmrtí 24.10.1911, Žatec

Související ikony a archiválie

Rozhovory-Post Bellum © - Paměť národa