Volyňští Češi
Anna, Entová

Datum narození 06. 11. 1884
Rodinní příslušníci
Manžel: Ent František
Úmrtí 28.04.1963, Hřbitov Tachov