Volyňští Češi
Goldschwend-Holdšvend Livie, Jindřich, Stanislavská

Rodinní příslušníci
Vážený občan Klevaň, Rovno
Úmrtí Klevaň