Volyňští Češi
Hnízdilová Anna, Vohralíková

Datum narození 12. 04. 1901
Místo narození Michalovka, Rovno
Rodinní příslušníci