Volyňští Češi
Beštová Anna, Minaříková

Místo narození Malín Č., Dubno
Rodinní příslušníci