Volyňští Češi
Zítková Anna, Činková

Datum narození * 3. 11. 1906
Místo narození Kopče, Luck
Rodinní příslušníci
Vážený občan Malín Č., Dubno