Volyňští Češi
Krámská Anna, Činková

Datum narození *
Rodinní příslušníci
Manžel: Činka Jiří
Vážený občan Malín Č., Dubno
Úmrtí