Volyňští Češi
Mendlíková Marie, Činková

Rodinní příslušníci
Vážený občan Malín Č., Dubno