Volyňští Češi
Jančová Marie, Vladimír, Živná

Datum narození 24. 12. 1928
Místo narození Holoveň Č., Ostroh
Rodinní příslušníci