Volyňští Češi
Dědková Anna, Propílková

Rok narození 1850
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Dorohostaje Velké, Dubno
Místo původu v Čechách Žíželeves, Jaroměř