Volyňští Češi
Divišová Marie, Martin, Vokáčová

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Noviny Č., Dubno
Místo původu v Čechách Novotníky, Nepomuk