Volyňští Češi
Dušánková Anna, Dušková

Datum narození 16. 02. 1892
Místo narození Dembrovka, Dubno
Rodinní příslušníci
Manžel: Dušek Vladislav