Volyňští Češi
Prýmek Josef

Datum narození * 1. 1. 9999
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Kneruty, Dubno
Úmrtí