Volyňští Češi
Stránská Anna, Antonín, Réová

Datum narození * 1. 1. 1869
Rodinní příslušníci
Sourozenci: Stránský Václav
Místo usídlení Kneruty, Dubno
Úmrtí