Volyňští Češi
Dykasová Marie, Knobová

Datum narození * 24. 9. 1882
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Opava, Československo (repatriace)
Vážený občan Moldava II, Dubno