Volyňští Češi
Dykasová Marie, Knobová

Datum narození 24. 09. 1882
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Opava, Československo (repatriace)
Vážený občan Moldava II, Dubno