Volyňští Češi
Hajný František (Alexandr), Jan

Datum narození nejisté. Člen rodinné kapely, oženil se 28.10.1896 a zemřel při sesuvu hlíny ve své cihelně.

Datum narození 01. 01. 1876
Místo narození Dorohostaje Velké, Dubno
Rodinní příslušníci
Vážený občan Noviny Č., Dubno
Úmrtí 10.09.1905, zavalen zeminou ve své cihelně