Volyňští Češi
Hajný František (Alexandr), Jan

Datum narození nejisté. Zemřel po roce 1914 při neštěstí v cihelně.

Datum narození 01. 01. 1876
Místo narození Dorohostaje Velké, Dubno
Rodinní příslušníci