Volyňští Češi
Jansová Anna, Václav, Pánková

Datum narození * 2. 2. 1933
Místo narození Semiduby, Dubno
Rodinní příslušníci
Úmrtí