Volyňští Češi
Jansová Anna, Václav, Pánková

Datum narození 02. 02. 1933
Místo narození Semiduby, Dubno
Rodinní příslušníci