Volyňští Češi
Marek Vladimír, Emil

Datum narození * 31. 12. 1939
Místo narození Bojarka, Dubno
Rodinní příslušníci