Volyňští Češi
Plajerová Olga, Josef, Regentíková

Datum narození odhadem.

Datum úmrtí podle matrik Hulče

Datum narození * 1. 1. 1883
Rodinní příslušníci
Vážený občan Huleč, Ostroh
Úmrtí † 25. 9. 1929, Huleč