Volyňští Češi
Foktová Marie, Feodor, Zajícová

Datum narození * 27. 4. 1919
Rodinní příslušníci
Vážený občan Kneruty, Dubno
Úmrtí