Volyňští Češi
Foktová Marie, Feodor, Zajícová

Datum narození 27. 04. 1919
Rodinní příslušníci
Vážený občan Kneruty, Dubno