Volyňští Češi
? Rozálie, Licinberková

Datum narození 15. 08. 1877
Rodinní příslušníci
Úmrtí 7.10.1944