Volyňští Češi
Čech Vladimír, Vladimír

Datum narození odhadem, rok 1923 by měl být správně - podle seznamu osob zavražděných v Malíně

Datum narození 31. 12. 1923
Místo narození Sochovce u Olyky
Rodinní příslušníci
Vážený občan Malín Č., Dubno
Úmrtí 13.7.1943, Malín Český, zabit v poli