Volyňští Češi
Dvořáková Marie, Hurdíková

Datum narození 04. 04. 1910
Rodinní příslušníci
Manžel: Hurdík Josef
Úmrtí 31.3.1997, hřbitov v Hrozové