Volyňští Češi
Knob (Knop) Alexandr (Alois), Josef

Zemědělec.

Datum narození * 21. 7. 1886
Místo narození Mladějov, Česko (odkud přišli)
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Opava, Československo (repatriace)
Místo usídlení Moldava II, Dubno