Volyňští Češi
Knob (Knop) Alexandr (Alois), Josef

Zemědělec.

Datum narození 21. 07. 1886
Místo narození Mladějov, Česko (odkud přišli)
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Opava, Československo (repatriace)
Místo usídlení Moldava II, Dubno