Volyňští Češi
Bajerová Anna, Kolbabová

Datum narození 16. 01. 1909
Rodinní příslušníci
Vážený občan Dlouhé Pole, Dubno